Blijf op de hoogte

Nieuws

19-03-2020

Ontwikkeling Bossenstrategie voor Nederland

Rijk en provincies werken samen aan een Bossenstrategie voor Nederland. Dat werd afgesproken in het Klimaatakkoord (2019). De komende maanden wordt de bossenstrategie verder uitgewerkt. Medio 2020 zal de Bossenstrategie af zijn. Een aantal belangrijke thema's zijn: meer bos, vitaal bos, bomen buiten het bos en gebruik van het bos.

Lees verder

19-03-2020

Bossenstrategie Brabant

Brabant ken prachtige bossen maar in alle bossen staat de gezondheidssituatie onder druk. Met de Brabantse bossenstrategie wordt ingegaan op maatschappelijke vragen en handelingsperspectieven rondom bos. De provincie gaat het areaal bos vergroten, de kwaliteit ervan verbeteren en de afzet verduurzamen. Lees hier de volledige Bossenstrategie Brabant.

Lees verder

19-03-2020

Bosbeheer in beweging

Het is duidelijk dat we bij ons handelen nog beter moeten kijken naar wat het effect daarvan is op het functioneren van het bosecosysteem. We hebben ook geconcludeerd dat niets doen ook een beslissing is die ten koste kan gaan van het bosecosysteem. We hebben een aantal uitgangspunten op een rij gezet voor multifunctioneel / geïntegreerd bosbeheer die ons helpen om de achteruitgang van het bosecosysteem te stoppen en het systeem zelfs te versterken.

Lees verder

01-03-2020

Literatuurstudie bodemdruk

We zien vaak dat insporing en verstoring van het bosbeeld voor de beleving groter zijn dan we zouden willen. Om die impact te beperken wordt binnen het bosbeheer vaak gekozen voor het werken met vaste dunningspaden, maar ook dan wordt nog steeds circa 20% van de bosbodem negatief beïnvloed door de bosexploitatie. Daarnaast zijn de rechte dunningspaden niet bevorderlijk voor het natuurlijke bosbeeld.

Lees verder