Waar we voor staan

Wie zijn wij

Kwaliteitsboom is een initiatief van Staro Natuur en Buitengebied. Kwaliteitsboom is het resultaat van onze zoektocht naar het verhogen van de kwaliteit van de eindproducten die de Nederlandse bosbouw levert. Onze bossen hebben meer potenties dan vaak wordt gedacht. Er zijn goede kansen om naast sortimenten die als bulkproduct verkocht worden, hout voort te brengen dat als meubelhout, fijn zaaghout of zelfs fineer afzet kan vinden. Dit biedt goede kansen voor de verhoging van het rendement. De randvoorwaarden zijn:​
+    Hout moet noestvrij zijn
+    Hout moet regelmatig van opbouw zijn
+    Hout moet flinke dimensies hebben

Het telen van kwaliteitsbomen is bosbeheer met aandacht voor het beheer van individuele bomen. We hebben de overtuiging dat het registreren en volgen van deze bomen bijdraagt aan:
+    Een aanzienlijke verhoging van het rendement van het bosbeheer
+    Blijvende aandacht voor de productie van kwaliteitshout
+    Inzicht in aanbod voor de markt en kansen voor bundeling
+    Inzicht in productie en waardebijgroei
+    Het niet vergeten van noodzakelijke maatregelen zoals opvolgende
      snoeibeurten
+    Enthousiasme voor de productie van een fantastisch eindproduct

  • 1 ERIK VAN DER STAAK Erik is een actieve bosbeheerder met de eindverantwoordelijkheid voor ruim 3.000 hectare bos. Erik heeft zich de laatste jaren met overgave verdiept in de productie van kwaliteitshout en de eisen die aan het eindproduct gesteld worden.
  • 2 KAREL KÜSTERS Karel heeft bosbouw gestudeerd aan Hogeschool Larenstein. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van diverse bossen in het zuiden van het land. Karel blest jaarlijks vele hectares naald- en loofbos en heeft al enkele kilometers kwaliteitsboom opgesnoeid.
  • 3 KIRSTEN MOONEN Als in 's-Hertogenbosch afgestudeerde tuin- en landschapsmanager heeft Kirsten zich ontwikkeld tot deskundige duizendpoot waar het gaat om de ontwikkeling en het beheer van bos, natuur en landschap. Kirsten is een ervaren blesser met een passie voor bos en heeft inmiddels vele kwaliteitsbomen opgesnoeid. Binnen het team van Kwaliteitsboom beheert Kirsten tevens de website kwaliteitsboom.nl.
  • 4 DANIËL JOPPE Daniël heeft bos en natuurbeheer gestudeerd aan Van Hall Larenstein. Binnen zijn dagelijkse werkzaamheden neemt bos een prominente plaats in. Naast innovatie besteedt hij veel tijd aan het blessen van opstanden en aan het opsnoeien van kwaliteitshout.