Ons team

Team

Ons team bestaat uit enthousiaste bosbouwers die ervaring hebben en opdoen met de productie van kwaliteitshout. We hebben van kennis het eindproduct en de afzet daarvan. We willen met behulp van de aan Kwaliteitsboom gekoppelde kennisbank bijdragen aan de verspreiding en ontwikkeling van kennis over de productie en afzet van kwaliteitshout. 

  • 1 ERIK VAN DER STAAK Erik is een actieve bosbeheerder met de eindverantwoordelijkheid voor ruim 3.000 hectare bos. Erik heeft zich de laatste jaren met overgave verdiept in de productie van kwaliteitshout en de eisen die aan het eindproduct gesteld worden.
  • 2 KAREL KÜSTERS Karel heeft bosbouw gestudeerd aan Hogeschool Larenstein. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van diverse bossen in het zuiden van het land. Karel blest jaarlijks vele hectares naald- en loofbos en heeft al enkele kilometers kwaliteitsboom opgesnoeid.
  • 3 KIRSTEN MOONEN Als in 's-Hertogenbosch afgestudeerde tuin- en landschapsmanager heeft Kirsten zich ontwikkeld tot deskundige duizendpoot waar het gaat om de ontwikkeling en het beheer van bos, natuur en landschap. Kirsten is een ervaren blesser met een passie voor bos en heeft inmiddels vele kwaliteitsbomen opgesnoeid. Binnen het team van Kwaliteitsboom beheert Kirsten tevens de website kwaliteitsboom.nl.
  • 4 DANIËL JOPPE Daniël heeft bos en natuurbeheer gestudeerd aan Van Hall Larenstein. Binnen zijn dagelijkse werkzaamheden neemt bos een prominente plaats in. Naast innovatie besteedt hij veel tijd aan het blessen van opstanden en aan het opsnoeien van kwaliteitshout.