Kwaliteitsboom in het kort

Hoe werkt het?

Kwaliteitsboom helpt u bij het bij het registreren en het beheren van uw kwaliteitsbomen. Met het systeem weet u wat u heeft en waar het staat. U kunt de ontwikkeling van uw kwaliteitsbomen volgen, ziet wanneer bomen gesnoeid moeten worden , kunt prognoses maken en rapporten maken. Bovenal helpt kwaliteitsboom u en/of uw medewerkers enthousiast te maken en houden voor het produceren van kwaliteitshout. 

Wat u nodig heeft

Kwaliteitsboom is een webapp. Dat betekent dat als u met het systeem werkt u binnen een website werkt; ook in het veld. In het veld neemt u gegevens op met uw smartphone, tablet of veldcomputer. Deze moet verbinding hebben met GIS en toegang tot de GPS van het apparaat. Thuis of op kantoor kunt u op uw PC eenvoudig de data beheren. U heeft geen duur GIS-programma nodig. Kwaliteitsboom is feitelijk een GIS-programma.

Te nemen stappen

Stap 1: Aanmelden
U dient zich aan te melden om toegang te krijgen tot het systeem. U kunt dan direct aan de slag. Als u zich heeft aangemeld krijgt u een bevestigende e-mail met daarbij onder andere de gebruikersvoorwaarden.

Stap 2: Gebieden aanmaken
Na het aanmelden kunt u inloggen en gebieden aanmaken. Het is verstandig meerdere gebieden aan te maken als u later delen van uw bosbezit gescheiden wilt beheren analyseren. Per gebied kunnen verschillende constanten worden gebruikt om berekeningen uit te voeren. Verschil in groeiplaats is dus een belangrijke reden om meerdere gebieden te definiëren. 

Stap 3: Bomen invoeren
Na het aanmaken van een gebied kunt u starten met het invoeren van kwaliteitsbomen. Naast de noodzakelijke gegevens als soort en diameter op borsthoogte wordt ok de GPS-locatie vastgelegd.

Stap 4: Constanten beheren
Kwaliteitsboom maakt voor berekeningen gebruik van constanten. Omdat niet ieder bos hetzelfde is en groeit, kunt u zelf uw constanten aanpassen. U kunt te allen tijde zien welke constante wij hanteren en daar naar terugkeren.

Stap 5: Bomen monitoren
In de loop van de jaren kunt u de ontwikkeling van uw kwaliteitsbomen volgen. Door o.a. de diameter op borsthoogte in te voeren wordt de bijgroei inzichtelijk en kunnen ook prognoses naar de toekomst worden gemaakt.

Stap 6: Rapportages maken
Binnen uw account kunt u boomrapporten maken en rapportages van een geheel gebied. Zo kunt u bijvoorbeeld aan het einde van ieder jaar een rapportage maken en de ontwikkeling van de kwaliteitsbomen volgen c.q. daarover verantwoording afleggen.

Eigendom gegevens

U bent en blijft te allen tijde eigenaar van uw gegevens. U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens exporteren en gebruiken binnen uw eigen systemen.
Kwaliteitsboom heeft het recht uw gegevens en die van anderen geanonimiseerd gebruiken voor analyses. Zo kunnen we bijvoorbeeld overzichten voor heel Nederland, België of een provincie publiceren. 

Kosten

Aan het gebruik van kwaliteitsboom zijn kosten verbonden. Dat is noodzakelijk om de website en het systeem te beheren en te verbeteren. De kosten bestaan uit twee delen:
+     Kosten voor het account: het recht om gebruik te maken van het
       systeem kost € 75,00 per jaar. U kunt maximaal drie bosgebieden
       (objecten) invoeren. Het toevoegen  van extra objecten kost € 25,00
       per object.
+     Kosten gegevensbeheer: de kosten voor het gegevensbeheer
       bedragen € 0,10 per boom per jaar.
Voor meer informatie over de werking van Kwaliteitsboom kunt de uitgebreide handleiding raadplegen.