01-10-2022

Ontwikkeling Bossenstrategie voor Nederland

Rijk en provincies werken samen aan een Bossenstrategie voor Nederland. Dat werd afgesproken in het Klimaatakkoord (2019). Het is ook logisch om hierin samen te werken. Het natuurbeleid is gedecentraliseerd en een verantwoordelijkheid van provincies. Tegelijkertijd gaat de Bossenstrategie ook over klimaatbeleid en gebruik van bos. We werken samen aan meer samenhang tussen natuur-, klimaat- en bosbeleid. Dat vraagt een gemeenschappelijke strategie.

De komende maanden wordt de bossenstrategie verder uitgewerkt. Daarbij wordt duidelijk gemaakt welk instrumentarium we inzetten om de ambities waar te maken, welke financiĆ«le middelen nodig zijn en hoe er draagvlak gecreĆ«rd kan worden. Medio 2020 zal de Bossenstrategie af zijn. Een aantal belangrijke thema's zijn:
1. Meer bos
2. Vitaal bos
3. Bomen buiten het bos
4. Gebruik van het bos

Lees meer: Ambities en doelen van Rijk en provincies voor de Bossenstrategie