21-05-2024

Bossenstrategie Brabant

Brabant kent prachtige bossen maar in alle bossen staat de gezondheidssituatie onder druk. Nationaal (lees Ontwikkeling bossenstrategie voor Nederland) maar ook binnen de provincie Noord-Brabant zijn bossen sterk in de belangstelling komen te staan. De gezondheid van de bossen op de zandgronden in Noord-Brabant is meer en meer onder druk komen te staan. Herstelmaatregelen zijn op grote schaal broodnodig. Met de Brabantse bossenstrategie wordt ingegaan op maatschappelijke vragen en handelingsperspectieven rondom bos. De provincie gaat het areaal bos vergroten, de kwaliteit ervan verbeteren en de afzet
verduurzamen.

In onze aanpak staan vijf belangrijke thema’s centraal. Dat zijn:
a) Klimaatadaptatie en bos.
b) Klimaatmitigatie en bos.
c) Herstel en ontwikkeling van bosbiodiversiteit.
d) Luchtkwaliteit en leefomgeving.
e) Bosproducten als duurzame grondstof.

Meer weten? Lees hier de volledige Bossenstrategie Brabant.