Praktijkvoorbeeld

Nationaal Park De Hoge Veluwe

Aan de zuidzijde van Nationaal Park De Hoge Veluwe ligt nabij de Otterloseweg een opstand douglas. Mede als gevolg van stormschade is er een verjonging van douglas en lariks tussen de oudere douglassen van circa 60 cm dik. Op sommige plaatsen staan jonge grove dennen en verspreid over de op stand zijn na de storm eiken geplant.

Een groep enthousiaste Vlaamse en Nederlandse bosbouwers heeft de handschoen opgepakt om binnen deze opstand douglas een ongelijkjarig uitkapbos te ontwikkelen. Als eerste ingreep zijn ruim 50 kwaliteitsbomen aangewezen, opgesnoeid, ingemeten en vrijgezet. Veel van de bomen zijn nog niet tot de beoogde eindhoogte opgesnoeid. Zij zullen over enkele jaren tot een hoogte van minimaal 9 meter ontdaan worden van alle takken.
 
Binnen de oude generatie douglassen is nog niet ingegrepen. Van deze bomen is in het verleden een deel opgesnoeid tot een kleine 5 meter. Mogelijk dat in een volgende beheerronde de dikke bomen met de minste kwaliteit worden geoogst om ruimte te maken voor nog een generatie. Mogelijk lukt het dan om beuk als mengboomsoort in te brengen.
 
Voor het Nationaal Park De Hoge Veluwe is de opstand een mooi object om te leren wat de mogelijkheden van het werken met kwaliteitshout en ongelijkjarig bos zijn.