Praktijkvoorbeeld

Gemeentebossen Gemert-Bakel

De gemeentebossen van Gemert-Bakel bestaan voor het overgrote deel uit grove den. De afgelopen 20 jaar heeft de gemeente hard gewerkt om meer structuur en menging in het bos te brengen. Het eenvormige bos is omgevormd tot een gevarieerder bos. 

De ingeslagen weg van ge├»ntegreerd bosbeheer wordt de komende jaren voortgezet. Daarbovenop wordt op plaatsen waar dat kan sinds enkele jaren gewerkt aan de productie van kwaliteitshout. Met name het gebied De Krim ten zuidoosten van Elsendorp biedt goede kansen. Hier is de bodem net wat rijker en de soortensamenstelling gevarieerder. In dit gebied zijn met name douglas, lariks en grove den aangewezen. Binnenkort is de berk, die hier veelvuldig in de groepsgewijze verjonging voorkomt aan selectie en opsnoeien toe. In het gebied Nederheide worden met name dennen aangewezen. Na selectie worden ze flink vrijgezet om er voor te zorgen dat ze een grote kroon ontwikkelen. Die hebben ze hard nodig om uiteindelijk de gewenste diameter te bereiken.