Praktijkvoorbeeld

Gemeentebossen Bergeijk

De gemeente Bergeijk is eigenaar van ruim 1.400 hectare bos. Voor Brabantse begrippen is de groeiplaats in de meeste deelgebieden bovengemiddeld. Binnen het geïntegreerd bosbeheer heeft Bergeijk er enkele jaren geleden voor gekozen de productiefunctie te versterken. Dit doet de gemeente door actief te sturen op de productie van kwaliteitshout. Een kennismaking met de QD-methode is hiervoor een belangrijke inspiratiebron geweest.

Binnen het beheer van deze gemeentebossen is er inmiddels flink geïnvesteerd in kwaliteitshout. Omdat veel opstanden uit de jaren ’80 en 90’ van de vorige eeuw hard toe waren aan een eerste dunning, is vooral daar gestart met het selecteren van kwaliteitsbomen en het opsnoeien ervan. Binnen de gemeentebossen van Bergeijk worden in de regel de bomen eerst geselecteerd, opgesnoeid tot 2,5 meter en vastgelegd in kwaliteitsboom.nl. Dat selecteren gebeurt deels tijdens het blessen. Vervolgens worden ze in een aparte werkgang afhankelijk van soort, diameter en diepte van de kroon opgesnoeid tot maximaal 9,5 meter.
 
In de overtuiging dat de bosbeheerder over een breed palet aan eindproducten moet beschikken om de markt te allen tijde goed te kunnen bedienen, worden diverse soorten opgesnoeid. Het gaat om douglas, lariks, fijnspar, grove den, Corsicaanse den, inlandse eik, berk en Amerikaanse eik.
 
Eind 2019 zijn er binnen de gemeentebossen van Bergeijk inmiddels ruim 1.400 bomen opgesnoeid tot 7 à 9 meter. Deze opgesnoeide bomen zijn op termijn goed voor ongeveer 3.000 kubieke meter kwaliteitshout. Binnen het beheer worden jaarlijks 100 bomen opgesnoeid tot een hoogte van 2,5 meter en nog eens 200 tot een hoogte van 7 à 9 meter.
 
NB. Wilt u een excursie in de gemeentebossen van Bergeijk gericht op het thema kwaliteitshout? Neem dan contact op met ons kwaliteitsboom team