Praktijkvoorbeeld

Bergerbos (Staatsbosbeheer)

In het Noord Limburgse Bergerbos zijn de beheermaatregelen sinds lange tijd weer op het bos gericht. Als onderdeel van een proefproject zijn tijdens de voorbereiding van de houtoogst permanente dunningspaden aangelegd, is er geblest en zijn er 419 kwaliteitsbomen aangewezen. De belangrijkste boomsoorten die zijn geselecteerd, zijn inlandse eik en douglas. Daarnaast zijn er ook lariksen, grove dennen en een enkele tamme kastanje, berk, beuk en lijsterbes geselecteerd.
 

De 419 geselcteerde kwaliteitsbomen in het Bergerbos vormen een goede aanzet om serieus met het produceren van een duurder sortiment hout aan de slag te gaan. Met name in de eiken die grotendeels op herbeboste landbouwgronden staan, kan een fikse meerwaarde worden ontwikkeld. Dat zal wel een consequent beheer vergen waarbij de kwaliteit voorop staat en het snoeien tijdig wordt voortgezet.
 
Het Bergerbos is een bos met een hoge potentie voor de productie van kwaliteitshout. Dat kan prima samengaan met de natuurfunctie en de recreatieve functie. Staatsbosbeheer heeft er met deze ingreep een interessant studieobject bij!